Kapituła kolegiacka w Ołyce 1919-1940. Materiały, Kraków 2017

SPIS TREŚCI

 Część pierwsza: Wprowadzenie

1. Z dziejów kapituły kolegiackiej w Ołyce

2. Nota redakcyjna

 

Część druga: Materiały

1. Protokoły posiedzeń kapituły

2. Mianowania i instalacje prałatów i kanoników

3. Nekrologi prałatów i kanoników

4. Szczególne wydarzenia w dziejach kapituły ołyckiej

5. Dokumenty

 

Część trzecia: Członkowie ołyckiej kapituły kolegiackiej w okresie międzywojennym

1. Obsada prałatur i kanonii

2. Katalog prałatów i kanoników

 

Wykaz skrótów

 

Indeksy

            Indeks osób

            Indeks miejscowości

 

Fotografie