Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782-1826, [opracowanie], Lublin 2013.

Dostęp