Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1758-1769, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2019

Dostęp 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

Historyja domowa klasztoru imbramowskiego

 

Rok 1758

Rok 1759

Rok 1760

Rok 1761

Rok 1762

Rok 1763

Rok 1764

Rok 1765

Rok 1766

Rok 1767

Rok 1768

Rok 1769

 

Relacja ks. Kazimierza Bodurkiewicza z lustracji granic niektórych gruntów klasztornych

 

Stanowisko ks. Kazimierza Bodurkiewicza w sprawie wsi Rzeżuśnia

 

Relacja ks. Kazimierza Bodurkiewicza z przebiegu konfederacji barskiej w Krakowie

 

Indeks osób

 

Indeks nazw geograficznych