Ksiądz Zygmunt Chmielnicki – biskup żytomierski czy kandydat na biskupa pomocniczego w diecezji łuckiej?, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 110 (2018), s. 133-144.