Klasztor norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały, Lublin 2012

Dostęp

SPIS TREŚCI

  • Wprowadzenie
  • Dokumentacja do dziejów norbertanek imbramowickich w archiwum klasztornym 
  • Z dziejów reformy trydenckiej w klasztorze norbertanek w Imbramowicach
  • Kształcenie dziewcząt w klasztorze norbertanek w Imbramowicach w XVIII wieku
  • Walka o przetrwanie. Klasztor sióstr norbertanek w Imbramowicach w okresie zaborów
  • Wizytacja generalna klasztoru norbertanek w Imbramowicach w 1783 roku
  • Bibliografia
  • Wykaz skrótów
  • Indeksy