Status animarum łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1815-1819,

Dostęp