Ks. Kazimierz Naskręcki, Z zapisków i ze wspomnień Żytomierzanina, [opracowanie], Kraków 2011