Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945, Rzeszów 2008.