Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941-1944,