Matka Boża Latyczowska na Wołyniu 1930-1945, Biały Dunajec-Ostróg 2017

Spis treści

 

Wprowadzenie

Obraz Matki Bożej Latyczowskiej w Lubomlu

Przeniesienie obrazu do katedry w Łucku

Budowa wielkiego ołtarza w katedrze łuckiej

Uroczystości złotego jubileuszu bpa Adolfa Piotra Szelążka

Epilog

Fotografie