Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1779-1785, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2021

 

 

Dostęp 

 

Spis treści

Wprowadzenie ................................................................................. 5

Historyja domowa klasztoru imbramowskiego .............................. 15

Rok 1779 .......................................................................................... 17

Rok 1780 ......................................................................................... 27

Rok 1781 .......................................................................................... 31

Rok 1782 ......................................................................................... 35

Rok 1783 ..........................................................................................37

Rok 1785 ......................................................................................... 43

Indeks osób ..................................................................................... 45

Indeks nazw geograficznych ........................................................... 49