Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1785-1797, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2021

 

 

Dostęp 

 

Oddawana obecnie do rąk czytelników kronika konwentu norbertanek w Imbramowicach z okresu rządów ksieni Konstancji Kręskiej jest wyjątkowa ze względu na czasy, w jakich przyszło tej przełożonej przewodzić imbramowickiej wspólnocie klasztornej. Były to lata obfitujące w doniosłe, ale i tragiczne wydarzenia w dziejach Polski. W trzy lata po jej wyborze rozpoczął obrady Sejm Wielki, ale potem nastąpił drugi rozbiór Polski (1793), następnie insurekcja kościuszkowska (1794) i trzeci rozbiór Polski (1795). Wszystkie te wydarzenia wiązały się z ogromnym zniszczeniem ekonomicznym klasztoru i niepewnością jutra. Klasztor imbramowicki, położony blisko Krakowa, był narażony na ciągłe przemarsze wojsk raz polskich, innym razem rosyjskich, pruskich lub austriackich, łączące się z nadmiernymi obciążeniami już wyniszczonego klasztoru i jego poddanych. Insurekcja kościuszkowska pociągnęła za sobą opuszczenie wiosek konwenckich przez poddanych, którzy poszli do powstania. Zaś po jej zakończeniu, powstańcy powracający do swoich siedzib, odmawiali odpracowywania pańszczyzny. Wszystkie te zdarzenia znalazły odzwierciedlenie w ówczesnych zapiskach kronikarskich.

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie........................................................ 5

 

Historyi domowy księga pierwsza

     Rok 1785.......................................................... 15

     Rok 1786.......................................................... 21

     Rok 1787.......................................................... 31

     Rok 1788.......................................................... 41

     Rok 1789.......................................................... 47

     Rok 1790.......................................................... 61

     Rok 1791.......................................................... 73

     Rok 1792...........................................................83

     Rok 1793 .........................................................103

     Rok 1794......................................................... 117

     Rok 1795 .........................................................149

     Rok 1796 .........................................................169

     Rok 1797 .........................................................185

 

Historyi domowej klasztoru imbramowskiego Zakonu Premonstrateńskiego księga druga

     Rok 1797......................................................... 191

 

Indeks osób ..........................................................197

Indeks nazw geograficznych................................ 202