Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1797-1804, oprac. Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2021

Dostęp 

 

Na przełomie wieków XVIII i XIX w klasztorze norbertanek w Imbramowicach przełożoną była Anna Bętkowska. Oddawany właśnie do rąk czytelników kolejny tom zapisków kronikarskich tego konwentu obejmuje okres od 6 czerwca 1797 r., czyli dnia poprzedzającego jej elekcję, do 29 czerwca 1804 r., kiedy była już wiadoma data wyboru nowej ksieni, który został naznaczony na dzień 2 lipca tego roku. Ksieni Anna Bętkowska zmarła 2 lutego 1804 r., a więc jeszcze kilka miesięcy po jej śmierci kronikarka czyniła zapiski, zapewne za zgodą przeoryszy kierującej wówczas klasztorem. Kilka miesięcy przed elekcją nowej ksieni, klasztor imbramowicki przeszedł spod dominacji pruskiej pod panowanie austriackie. Z imbramowickich notatek kronikarskich wynika, że w lutym 1797 r. północna część województwa krakowskiego, wraz z Olkuszem, została włączona do monarchii austriackiej. Początkowo utworzono na tym terenie cyrkuł olkuski, który po kilku latach – w 1804 r. – przyłączono do cyrkułu krakowskiego. Zapiski kronikarskie z tego okresu częściowo odsłaniają codzienne życie konwentu w nowych warunkach politycznych, ukazują, jak klasztor radził sobie w pierwszych latach pod rządami nowego zaborcy.

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie .....................................................................................5

Historyja domowa klasztoru imbramowskiego .....................................11

          Rok 1797 ................................................................................. 13

          Rok 1798 ................................................................................. 19

          Rok 1799 ................................................................................. 29

          Rok 1800 ................................................................................. 37

          Rok 1801 ................................................................................. 45

          Rok 1802 ................................................................................. 55

          Rok 1803 ................................................................................. 61

          Rok 1804 ................................................................................. 65

Indeks osób ........................................................................................71

Indeks nazw geograficznych ................................................................ 75