Recenzje i omówienia

  • Muzea kościelne w Niemczech, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 62 (1993) s. 384-385.
  • Die Computerisierung kirchlicher Archive in Polen (Bericht über die Tagung), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 70 (1998) s. 99-100.
  • Polacy na Wschodzie mówią o sobie. Opracował,wstępem i przypisami opatrzył oraz podał do druku ks. Robert Guz, Lublin 2000, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 75 (2001) s. 447-449 (Lublin 2002).
  • Handbuch der Geschichte Russlands, Band 6: Einfűhrung in Literatur, Quellen und Hilfsmittel, von Peter Hoffmann, unter Mitarbeit von Lothar Kőlm, Anton Hiersemann, Verlag, Stuttgart 2004, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 82 (2004) s. 459-463.
  • Yearbook Polish American Archives/Rocznik Archiwum Polonii, vol. 1:2003, The Central Archives of American Polonia in Orchard Lake, Orchard Lake, Michigan – Częstochowa 2003, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 82 (2004) s. 463-465.
  • Yearbook Polish American Archives/Rocznik Archiwum Polonii, vol. 2:2004, The Central Archives of American Polonia in Orchard Lake, Orchard Lake, Michigan – Częstochowa 2004, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 82 (2004) s. 465-467.
  • Julia Dziwoki, Kancelaria kurii diecezjalnych Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, ss. 466, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 102 (2014) s. 417-423.
  • Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae – rozprawy i źródła do dziejów zakonu paulinów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 106 (2016) s. 401-404. Dostęp 
  • [Recenzja]: Ks. Jan Nowak, Niezłomy pasterz. Duszpasterstwo ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie w latach 1950-1974, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 2013, ss. 311, ilustracje, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 107 (2017) s. 414-423       Dostęp