[Recenzja]: Ks. Jan Nowak, Niezłomy pasterz. Duszpasterstwo ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie w latach 1950-1974, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 2013

[Recenzja]: Ks. Jan Nowak, Niezłomy pasterz. Duszpasterstwo ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie w latach 1950-1974, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 2013, ss. 311, ilustracje, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 107 (2017) s. 414-423