Książki

Pokaż # 
Książki - wykaz
Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia: wybrane zagadnienia
Łacińska parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Łucku (XV-XVIII), Lublin 2014
Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, opracowanie Maria Dębowska, Kraków 2017
Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2016
Kapituła kolegiacka w Ołyce 1919-1940. Materiały, Kraków 2017
Inwentarz Archiwum Diecezji Łuckiej, oprac. M. Dębowska, A. Hamryszczak, Kraków 2018
Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782-1826, [opracowanie], Lublin 2013.
Klasztor norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały, Lublin 2012
Zofia z Czartoryskich Zamoyska, Rady dla córki
Konferencje duchowieństwa dekanatów lubomelskiego i kowelskiego diecezji łuckiej 1927-1939, Lublin 2015
Matka Boża Latyczowska na Wołyniu 1930-1945, Biały Dunajec-Ostróg 2017
Ks. Bolesław Żyliński, Wspomnienia z państwa antychrysta, [opracowanie], Biały Dunajec – Ostróg 2016.
Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945, Rzeszów 2008.
Ludwik Królik, Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej XVI-XVIII, wyd. 2, oprac. M. Dębowska, Biały Dunajec – Ostróg 2017
Kościół Lubomelski, [opracowanie], Lublin 2015.
Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator
Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945, Lublin 2010 [wspólnie z Leonem Popkiem].
Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941-1944,
Jadwiga Zamoyska, Zapiski z rekolekcji
Reaktywowanie duszpasterstwa w diecezjach żytomierskiej i kamienieckiej. Materiały Kurii Diecezjalnej w Łucku 1941-1945, [opracowanie], Rzeszów 2010.
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006, Lublin 2006
Ks. Kazimierz Naskręcki, Z zapisków i ze wspomnień Żytomierzanina, [opracowanie], Kraków 2011
Wołyń i Polesie w 1930 roku. Miejsca i ludzie, [opracowanie, wspólnie z Danielem Kiperem], Lublin 2011 – wydanie albumowe.
Ksiądz Florentyn Czyżewski (1872-1950). Życie i działalność, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2018
Kazimierz Nowina-Konopka SJ, Wspomnienia wojenne 1915-1920, [rozdział] Na Podolu i Wołyniu. Wspomnienia z lat 1918-1920,
Status animarum łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1815-1819,
Kościół parafialny w Lubomlu. Wizytacje generalne z lat 1796-1839, [opracowanie], Lublin 201
Ks. Zygmunt Chmielnicki, Kartki wspomnień
Diecezja łucka w latach 1939-1945. Sprawozdanie ks. Jana Szycha, oprac. Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2018
Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1741-1758, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2019
Misje jezuitów na Wołyniu 1928-1939, oprac. M. Dębowska, S. Augustynek, wydawca: Ośrodek „Wołanie z Wołynia”, Biały Dunajec – Ostróg 2019