Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1804-1824, oprac. Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2021


Dostęp 

Kronika 1804-1824

    Rządy ksieni Marianny Kozubskiej, chociaż formalnie należą już do XIX w., jednak w pewnym sensie kończą wiek XVIII w dziejach klasztoru imbramowickiego. W miarę ustabilizowana egzystencja konwentu pod zaborem austriackim, została przerwana w 1809 r. przez przyłączenie tzw. Zachodniej Galicji do Księstwa Warszawskiego, którego rządy, pozostające pod wpływem napoleońskiej Francji, wzbudziły niepokój w klasztorze do tego stopnia, że miesiąc po zajęciu przez wojska polskie terenów, na których funkcjonował konwent imbramowicki, kronikarka zaprzestała sporządzania zapisków. Po utworzeniu w 1815 r. Królestwa Polskiego Imbramowice znalazły się w jego granicach, a więc w zasięgu wpływów tym razem zaborcy rosyjskiego.

    Niepokój co do dalszej niezachwianej egzystencji klasztoru, przybrał realny kształt w 1819 r., kiedy to klasztor imbramowicki został pozbawiony majątku i możliwości prowadzenia nowicjatu, a więc praktycznie skazany na wymarcie. Brak bieżących zapisków z tych lat wskazuje na bardzo trudną sytuację tamtejszych zakonnic. Dopiero w 1824 r. zdecydowano się na uzupełnienie informacji z codziennego życia konwentu. Wydaje się, że zamierzano zapiski kontynuować; nic takiego się jednak nie stało. Przerwa w spisywaniu kroniki klasztoru imbramowickiego trwała aż do początków odzyskania niepodległości przez Polskę.

SPIS TREŚCI 

 

Wprowadzenie                                                          5

Historyja domowa konwentu imbramowskiego        11

Rok 1804                                                                 13

Rok 1805                                                                 19

Rok 1806                                                                 29                            

Rok 1807                                                                 37

Rok 1808                                                                 41

Rok 1809                                                                 47

Rok 1811                                                                 53

Rok 1812                                                                 55

Rok 1813                                                                 57

Rok 1815                                                                 59

Rok 1816                                                                 61

Rok 1817                                                                 65

Rok 1818                                                                 67

Rok 1819                                                                 69

Rok 1820                                                                 71

Rok 1821                                                                 73

Rok 1822                                                                 75

Rok 1824                                                                 77

Indeks osób                                                              79