Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1703-1741, wydanie nowe, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2022

 

Dostęp 

        Kronika konwentu imbramowickiego z okresu rządów ksieni Zofii Grotówny (1703-
1741) doczekała się już dwóch wydań. W obecnym, już trzecim wydaniu, starano się usunąć
usterki zauważone w poprzednich edycjach. Chodziło również o dostosowanie zewnętrznej
szaty graficznej do tej, która została zastosowana w poprzednio wydanych siedmiu tomach
kroniki klasztoru norbertanek w Imbramowicach obejmujących lata 1741-1824.
        Lata rządów ksieni Grotówny przypadły na jeden z najcięższych okresów w dziejach
Polski, czyli wielką wojnę północną, która na terenie Polski zaznaczyła się szczególnie
walkami o tron polski między zwolennikami Augusta II Sasa i Stanisława Leszczyńskiego.
Nieustanne przemarsze wojsk polskich, saskich, szwedzkich i rosyjskich rujnowały
gospodarkę klasztorną i pustoszyły wsie, powodując głód i wywołując epidemie. Dodatkową
tragedią dla klasztoru był największy w jego dziejach pożar, spowodowany w lipcu 1710 r.
przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem służby klasztornej. Odbudowa kościoła i
klasztoru, wypalonych do fundamentów, ciągnęła się długie lata i kosztowała norbertanki
wiele zdrowia i nakładów finansowych, a nawet ofiary wśród robotników zatrudnionych przy
tej „fabryce”. Wszystkie te trudne i dramatyczne nieraz wydarzenia zdominowały treść
zapisków kronikarskich.