Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018, s. 142-143.