Kościół parafialny w Lubomlu. Wizytacje generalne z lat 1796-1839, [opracowanie], Lublin 201

Dostęp