Kazimierz Nowina-Konopka SJ, Wspomnienia wojenne 1915-1920, [rozdział] Na Podolu i Wołyniu. Wspomnienia z lat 1918-1920,