Diecezja łucka w latach 1939-1945. Sprawozdanie ks. Jana Szycha, oprac. Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2018