Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1769-1778, oprac. M. Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2020

 

 

Dostęp 

Spis treści

Wprowadzenie......................................................................................5

    Historyja domowaklasztoru imbramowskiego..................................13

    Rok 1769..........................................................................................15

    Rok 1770..........................................................................................33

    Rok 1771..........................................................................................57

    Rok 1772..........................................................................................81

    Rok 1773........................................................................................105

Historyi domowej klasztoru imbramowskiego

Zakonu Premonstrateńskiegoksiążka druga......................................119

    Rok 1773........................................................................................121

    Rok 1774........................................................................................127

    Rok 1775........................................................................................139

    Rok 1776........................................................................................145

    Rok 1777........................................................................................149

    Rok1778........................................................................................151

Indeks osób........................................................................................157

Indeks nazw geograficznych..............................................................163